Blog o rodině
V=N Mystika
Ricky Maty
Ženy a muži
Práce zábavou
ŘízeníRozvody a sítěKe stažení, zdarmaJak přežítPráce s kamenemSlovanská unieExcel
křídla index černý
flekatý index černý
svmodrý index černý
smrtihlav index černý
fešák index černý
fialový index černý
fialový index modrý
fialový excel
Excel mail
Úvod stránek
Mapa stránek

Excel 2010

FiltrováníFlexibilní tabulkyKontingenční tabulkySpojení sešitůRozšířený filtrVýpočet mzdy

Výpočet mzdy

Výpočet mzdy - Způsob výpočtu v Excelu volně ke stažení.

Obrázek níže zobrazuje výpočet měsíční mzdy z pohledu brigádníka, zaměstnance i OSVČ.
Ve sloupcích A až F je použit text nebo vzorce pro násobení, sčítání apod.
Sloupec E zobrazuje hodinovou mzdu zaměstnance, která je nižší vzhledem k tomu, že za něj zaměstnavatel odvádí také zdravotní a sociální pojištění, případně další poplatky. Sloupec F zobrazuje hodinovou mzdu OSVČ a brigádníka (DPP - dohoda).
Mzda brigádníka je z pohledu daňové optimalizace rozdělena na částky do 10 000 Kč a nad 10 000 Kč. Tedy 2 smlouvy.OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) - podnikatel, živnostník
OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů) - brigádník. Je možné se setkat se zkratkou DPP tj. dohodou o provedení práce.

Tabulky uvádějí porovnání příjmu zaměstnance, OSVČ a brigádníka při stejně odpracovaných hodinách. Tabulky nekalkulují případné příplatky za noční, víkendy apod. Příklad je pouze orientační a neodpovídá konkrétní pozici ani osobě.
Zaměstnanec může svůj roční příjem ovlivnit odpisy, které definuje zákon a které dodá účtárně zaměstnavatele.
OSVČ může svůj roční příjem ovlivnit odpisy, které definuje zákon a které uplatní v samostatně podaném daňovém přiznání při výpočtu odvodu daně.
OBZP tedy brigádník může svůj roční příjem ovlivnit odpisy, které definuje zákon a které uplatní v samostatně podaném daňovém přiznání při výpočtu odvodu daně. Pokud nepodepíšete prohlášení k dani u daného zaměstnavatele budete moci uplatnit slevy na dani v ročním daňovém přiznání. Pokud podepíšete, pak nemůžete uplatnit ty, které již byly uplatněny v měsíčním příjmu.

     Zdrovotní nebo sociální poplatky jsou odvozeny od typu pracovního vztahu.
OSVČ nebo brigádník platí dané poplatky pouze jednou i přesto, že mohou mít více pracovních vztahů. Pokud brigádník(dohoda) nepřekročí částku 10 000 hrubého nemusí platit sociální pojištění.

     

Superhrubá mzda je hrubá mzda (v tomto případě 13 176) spolu s navýšením pojistného placeným zaměstnavatelem (25% sociální a 9 % zdravotní) z této mzdy. Z této částky se vypočítává základ daně pro zaměstnance. Navýšená částka se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. Superhrubá mzda je základ pro vypočtení srážkové daně 15% pro zaměstnance.

       

Daňové zvýhodnění uplatňuje zaměstnanec měsíčně. OSVČ ročně při podání daňového přiznání. Brigádník podle toho zda podepíše nebo nepodepíše prohlášení k dani u daného zaměstnavatele. Při podepsání dostává brigádník tuto částku k platu. Při nepodepsání ji obdrží po ročním daňovém přiznání.U zaměstnance je srážková daň 15% odváděna ze superhrubé mzdy. OSVČ řeší daně ročním přiznáním.

Příklady pro výpočet

Výpočet pro sazbu 80 Kč/h s odpracovanými 216 hodinami. Celkový příjem se rozdělí na 10 000 a zbytek. BRIGÁDNÍKa) výpočet daně pro mzdu do 10 000 : 125 x 80 = 10 000 x 0,15 = 1 500 - 2070 = -570 (srážková daň 15% mínus zvýhodnění na poplatníka)
b) výpočet daně pro mzdu nad 10 000 : 91 x 80 = 7 280 x 0,15 = 1 092

a) čistá mzda do 10 000 : 10 000 - 1 500 = 8 500
b) čistá mzda nad 10 000 : 7 280 - 1 092 = 6 188

vyplacená čistá mzda celkem: 8 500 + 6 188 = 14 688
Od této částky je třeba odečíst zdravotní pojištění, které hradíte sám. Pak zbyde částka, kterou máte skutečně v daném měsíci k dispozici.
14 688 - 1 148 = 13540

Výpočet pro sazbu 61 Kč/h s odpracovanými 216 hodinami. ZAMĚSTNANECa) výpočet superhrubé mzdy: 216 x 61 = 13 176 x 0,34 = 4 479,84 + 13 176 = 17 655,84
b) zaokrouhlení nahoru a odvod daně: 17 655,84 → 17 700 x 0,15 = 2 655 - 2 070 = 585
c) odvod sociálního a zdravotního pojištění: 13 176 x 0,11 = 1 449,36
vyplacená čistá mzda: 13 176 - 585 - 1 449 = 11 142

OSVČ odečte od svého hrubého měsíčního příjmu platby za sociální a zdravotní pojištění. Se zbylou částkou volně disponuje. Daně a případně odpisy zohlední v ročním daňovém přiznání.

Příklad Výpočtu mzdy zaměstnance s ohledem na daňovou optimalizaci

Mzda je z pohledu daňové optimalizace rozdělena na částky do 11 424 Kč což je 168 hodin (fond pracovní doby) pří 68 Kč/h a nad tuto částku. Tedy 2 smlouvy. V této tabulce přibyl sloupec E zobrazující součet odpracovaných 12-ti hodinových směn a sloupec F zobrazující sazbu 68 Kč/h nebo 110 Kč/h. 68 Kč do naplnění fondu pracovní doby. 110 Kč pro brigádníka.Výpočet:

a) výpočet superhrubé mzdy: 168 x 68 = 11 424 x 0,34 = 3 884,16 + 11 424 = 15 308,16
b) zaokrouhlení nahoru a odvod daně: 15 308,16 → 15 400 x 0,15 = 2 310 - 2 070 = 240
c) odvod sociálního a zdravotního pojištění: 11 424 x 0,11 = 1 256,64
čistá mzda za smlouvu pro zaměstnance: 11 424 - 240 - 1 257 = 9 927 hrubá mzda mínus daň mínus pojištění
čistá mzda za smlouvu pro brigádníka: 10 560 - 1 584 = 8976 odvod pojištění a daňové zvýhodnění na poplatníka bylo provedeno ve smlouvě pro zaměstnance
vyplacená čistá mzda celkem: 9 927 + 8 976 = 18 903

Uvedený příklad a výpočty platí pro rok 2015. Pro další roky je nutné některé hodnoty upravit, protože se mění vstupní podmínky, jako např. výše zdravotního pojištění.